KLARE MÅL

På Viby HF har vi tre klare mål

  • At du flytter dig fagligt
  • At du udvikler dig personligt
  • At du oplever et fællesskab 


Vores udgangspunkt er dig og dine uddannelsesønsker.
Uanset om du allerede ved, hvad du vil bruge din HF eksamen til - eller du er i tvivl - har vi på Viby HF tilrettelagt et forløb, som passer til dine ønsker.


KORTE FORLØB

På Viby HF læses fagene som korte, afgrænsede forløb.
Kun dansk strækker sig over 2 år

Korte forløb på Viby HF

2 FAG PR. DAG


På Viby HF tilstræber vi at tilrettelægge undervisningen, så man kun møder 2 fag pr. dag.

Vi ønsker, at du i din forberedelse til den enkelte undervisningsdag kan fokusere på få fag, og vi ønsker, at der hver undervisningsdag er rum og tid til grundig faglig forståelse og fordybelse. 

FREMTIDSSIKRET UDDANNELSE

På Viby HF ønsker vi at forberede dig, så godt vi kan, til at gå i gang med en uddannelse, når du har taget din HF eksamen hos os.

For at hjælpe dig bedst muligt på vej har vi derfor sammensat en række forløb, der hver især har fokus på et uddannelsesområde.


Uanset hvilket forløb du vælger, vil du dog altid have en adgangsgivende HF eksamen til alle de uddannelser, hvor en HF eksamen giver adgang – og det er rigtig mange!