UDDANNELSEN

En HF eksamen indeholder følgende obligatoriske fag, som alle skal have.

(Bogstavet efter faget angiver fagets faglige niveau)


Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Naturvidenskab

(Biologi C, Kemi C og Geografi C)

Kulturfag 

(Historie B, Religion C og Samfundsfag C)


- samt et af følgende valgfag på C-niveau
(som du selv vælger)

Idræt / Mediefag / Musik / Billedkunst


Læs mere om fagene her…

VALGPAKKER

Vi ønsker at forberede dig til en videregående uddannelse bedst muligt.


Derfor har vi sammensat en række valgpakker, der hver i sær har fokus på ét uddannelsesområde.


Uanset hvilken pakke du vælger, vil du altid have en adgangsgivende HF eksamen til alle uddannelser hvor en HF eksamen giver adgang
– og det er rigtig mange...


Du kan vælge blandt følgende pakker:
(Bogstavet efter faget angiver fagets faglige niveau)

VALGFAG

Ud over valg af pakke skal du også opgradere et af dine  C-niveaufag til B-niveau.

Du kan vælge et af følgende fag:
Idræt
Matematik
Samfundsfag
Biologi
Kemi
Psykologi
Musik

FÆLLESSKAB

Viby HF deler lokaler, lærere og elever med Viby Gymnasium.


Det meste af din undervisning vil foregå i din egen klasse sammen med dine HF-kammerater, men på flere af skolens valghold vil du være sammen med både HF- og STX- elever.


Vores lærere underviser på begge uddannelser, og skolen bestræber sig på, at alle er med i fællesskabet.
Som en del af dette fællesskab har du alle muligheder for at udvikle lige netop det, du er god til.


Med en studentereksamen fra Viby HF har du et solidt fagligt fundament og et godt udgangspunkt
for at vælge en videregående uddannelse.

OPTAGELSE

Der er nogle få kriterier, du skal opfylde for at kunne søge optagelse på Viby HF 


Du kan søge optagelse direkte fra 9.- eller 10. klasse

Du kan også søge optagelse, selvom det er et stykke tid siden, du tog 9.- eller 10.klasse.


Læs alt om optagelseskriterierne nedenfor

Hvis du søger direkte fra 9. klasse
Du skal huske at søge om optagelse senest 1.marts. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Optagelseskrav:
• Du skal være vurderet uddannelsesparat af UU
• Du skal have afsluttet undervisning og eksamen på 9. klassetrin
• Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk
• Du skal ved de lovbundne 9. klasses prøver (eksamen) opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit

•••

Hvis du søger direkte fra 10. klasse
Du skal huske at søge om optagelse senest 1. marts. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Optagelseskrav:
• Du skal være erklæret uddannelsesparat af UU
• Du skal have afsluttet undervisning og eksamen på 10. klassetrin
• Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk og aflagt prøve i et af fagene

• Du skal have aflagt prøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse


•••

Hvis du ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse
Du skal huske at søge om optagelse senest 15 marts. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk
Din ansøgning vil blive konkret vurderet af Viby HF

To forhold vil indgå med særlig betydning i denne vurdering:
• Hvis du havde søgt direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse, ville du så have opfyldt kravene knyttet hertil (se ovenfor)
• Hvilke uddannelsesaktiviteter har du deltaget i, efter du afsluttede 9. eller 10. klasse, og på hvilken måde har disse aktiviteter udviklet dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen

Ansøgning


Du kan søge om optagelse på Viby HF gennem optagelse.dk


Du kan også søge direkte til skolen. Download ansøgningsskema HER